Bibliografie

Exporteer 5402 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2019
Uyttenhove, L. (2019).  De mystieke schrijfster Maria van Hout (1470/80-1547): begijn, kwezel of clop?. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 27-56.
Janssens, H. (2019).  De stichting van de Abdij van Averbode vanuit de bewaarde oorkonden (1133-1139). (Appelmans, Janick, Ed.).Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in Brabant. 102/1, 19-37.
Schilp, T., & Horsch C. (2019).  Die ‘Historischen Kulturwissenschaften’ als selbstreflexive Disziplin. Begegnungen mit Otto Gerhard Oexle und seinem Werk. Memoria - Erinnerungskultur - Historismus. Zum Gedenken an Otto Gerhard Oexle (28. August 1939 – 16. Mai 2016). 2, 39-73.
Arts, N. (2019).  Digging up the dead in Eindhoven. The choir and churchyard of St. Catherine’s, 1200-1850. (Oosten, Roos van, Schats, Rachel, Fast, Kerry, Ed.).Osteoarchaeology in historical context. Cemetery research from the Low Countries. 3, 37-68.
Scholten, L. (2019).  Een samengesteld driestel van het Bossche Lieve Vrouwe Broederschap. (Ilsink, Matthijs, Klerck, Bram de, Willemsen, Annemarieke, Ed.).Het einde van de middeleeuwen: Vijftig kunstwerken uit de tijd van Bosch en Erasmus. 25, 226-231.
Arnold, E. F. (2019).  Environmental History and Hagiography. (Kahn Herrick, Samantha, Ed.).Hagiography and the History of Latin Christendom, 500-1500. 4, 351-372. Abstract