Studiedag Norbertijnen aan de Schelde. 900 jaar Sint-Michielsabdij in Antwerpen

Antwerpen, 4 mei 2024. 900 jaar geleden kwam Norbert van Gennep naar Antwerpen, waar hij een gemeenschap van zijn volgelingen vestigde die uitgroeide tot de befaamde Sint-Michielsabdij. Dit jubileum én de opgravingen die in 2021 op de site van de abdij plaatsvonden, vormen voor de stad Antwerpen de gelegenheid om een herdenkingssteen te onthullen en samen met de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis een studiedag te organiseren.

De gebouwen van de Sint-Michielsabdij, gelegen tussen de Kloosterstraat en de Schelde, verdwenen volledig in de negentiende eeuw. Om een kleine herinnering te bewaren onthult Annick De Ridder, schepen van de Haven, op de heringerichte Sint-Michielskaai een plattegrond van de abdij in hardsteen. Nadien geven de archeologen toelichting op de site.

Vervolgens verplaatsen we ons naar het FelixArchief (ca. 2,5 km). Voor wie dit te ver is, is een treintje voorzien. Daar gebeurt het onthaal. In het stadsarchief zijn er lezingen over de geschiedenis van de abdij, over de resultaten van opgravingen en hun connecties met de geschreven bronnen en over het verspreide kunstpatrimonium van de abdij. ’s Middags is er een verzorgde boordjesmaaltijd en gelegenheid om een kleine tentoonstelling met documenten uit het stadsarchief over de Sint-Michielsabdij te bewonderen. Afsluiten gebeurt met een receptie.

Praktisch:
Na de contactdag wordt een brochure gemaakt met de tekst of samenvatting van de lezingen.
Prijs: 50 euro ter plaatse te betalen (cash).
Inschrijven vóór 20 april. Maximaal 100 deelnemers, maar gelet op de locatie in de grootste centrumstad van Vlaanderen, kunnen de inschrijvingen mogelijk vervroegd afgesloten worden.

Meer praktische info en gedetailleerd programma en sprekers: zie bijlage.