Bibliografie

Trio P. The Social Positioning of Late Medieval Confraternities in Urbanized Flanders: from Integration to Segregation. In: Escher-Apsner M, editor. Mittelalterliche Bruderschaften in europäischen Städten. Vol 12. Frankfurt am Main: Peter Lang; 2009. p. 99-110. (Inklusion - Exklusion - Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart; vol 12).
Trio P. 'Pro animabus nostris et antecessorum nostrorum in elemosinam'. Memorieviering in de middeleeuwse norbertijnenabdij van Drongen (tot ca. 1580). In: Janssens H, editor. Memorievieringen bij Norbertijnen. Vol 16. Averbode: Werkgroep Norbertijner geschiedenis in de Nederlanden; 2006. p. 47-52. (Bijdragen van de Contactdag; vol 16).
Meijns BL. Een grafelijke stichting van seculiere kanunniken vóór 915 tot aan de omvorming tot norbertijnenabdij in 1138. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. p. 21-43.
Trio P. Een middelgrote norbertijnengemeenschap in de Gentse marge. 1136/1138-ca. 1580. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. p. 45-93.