Bibliografie

Robijns L. Catalogus van het kunstpatrimonium. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. p. 461-70.
Trio P, Put E. Lijst van de abten. 1136-1797. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. 481.
van den Hoven van Genderen AJ, Trio P. Old Stories and New Themes: an Overview of the Historiography of Confraternities in the Low Countries from the Thirteenth to the Sixteenth Centuries. In: Religious and laity in Western Europe. 1000-1400. Interaction, negotiation and power. Vol 2. Turnhout: Brepols; 2006. p. 357-84. (Europa sacra; vol 2).
Coomans T, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P. Bouwstenen voor de middeleeuwse architectuurgeschiedenis. In: Decavele J, editor. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. p. 95-105.
De Reu M. De bibliotheek en het intellectuele leven. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. p. 229-55.
Trio P, Put E. Lijst van de abten. 1136-1797. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. 481.
Dekeyzer B. For eternal glory and remembrance: on the representation of patrons in late medieval panel paintings in the southern Low Countries. In: Trio P, De Smet M, editors. The use and abuse of sacred places in late medieval towns. Vol 38. Leuven: Leuven University Press; 2006. p. 71-101. (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1. Studia; vol 38).
Carnier M. Het parochiebezit: financieel gewin versus zielzorg. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. p. 115-25.
Trio P. De grote sterfte van 1438-39 in Ieper. Nieuwe inzichten op basis van een rekening van het O.L.V.-broederschap van Parijse studenten. Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming “société d’émulation” te Brugge. 2006;143(1-2):226-45.