Bibliografie

Verbeke W. 'Ave vinculum caritatis': Gillis de Wevel in de ban van Jacob van Maerlant. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 244-57. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Van Mingroot E. 'Regni vero Heinrici regis anno…' Politieke dateringen in de oorkonden van de bisschoppen van Kamerijk (1031-1112). In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 150-78. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Bossuyt S. 'Media vita in morte sumus'. Graven als representatie van sociale structuren. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 301-14. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
van Uytven R. Kanttekeningen bij kanunnik Van der Paele: Sprekende Palen en Groene papegaaien. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 374-84. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Meijns BL. Hoe een heilige verdienstelijk werd. Het beeld van Sint-Donatianus van Brugge in de elfde-eeuwse mirakelverhalen. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 114-39. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Appelmans J. Van Thomas bijen tot Jans teesteye. De Brabantse historiografen en hun didactische bekommernis (dertiende en veertiende eeuw). In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 258-83. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Trio P. De Calvarietriptiek uit de Gentse Sint-Baafskathedraal (derde kwart van de vijftiende eeuw). Een nieuw onderzoek naar de opdrachtgever. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 362-73. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Bauer R. Thomas Becket. Op het scherp van een tijd. In: Bauer R, Trio P, Verschatse G, editors. Thomas Becket in Vlaanderen. Waarheid of legende? Kortrijk: Gemeentebestuur Kortrijk; 2000. p. 9-16.