Bibliografie

Meijns BL. The Life of Bishop John of Thérouanne by Archdeacon Walter (1130) and the Bishop's Pastoral Activities. In: Verbeke W, Milis LJR, Goossens J, editors. Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind. Vol 34. Leuven: Leuven University Press; 2005. p. 77-90. (Mediaevalia Lovaniensia. Series I. Studia; vol 34).
Meijns BL. De oprichting van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg (ca. 1090). Een omstreden gebeurtenis? In: Nuyttens M, editor. Kloosterwezen in West-Vlaanderen. Bronnen en Geschiedenis. Studiedag georganiseerd te Brugge op 21 oktober 2002. Vol 152. Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën; 2003. p. 17-36. (Miscellanea Archivistica. Studia; vol 152).
Meijns BL. Hoe een heilige verdienstelijk werd. Het beeld van Sint-Donatianus van Brugge in de elfde-eeuwse mirakelverhalen. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 114-39. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Carnier M. 'Si quis ecclesie nostre vellet dare altaria sine simonia pro anima sua…' De opbouw van het parochiaal bezit van de Doornikse Sint-Maartensabdij. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 222-34. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Trio P. De Calvarietriptiek uit de Gentse Sint-Baafskathedraal (derde kwart van de vijftiende eeuw). Een nieuw onderzoek naar de opdrachtgever. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 362-73. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Bijsterveld AJ. De oorsprong van de oudste kapittels in het noorden van het bisdom Luik: een voorlopige synthese. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 206-21. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).