Bibliografie

Appelmans J. Van Thomas bijen tot Jans teesteye. De Brabantse historiografen en hun didactische bekommernis (dertiende en veertiende eeuw). In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 258-83. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).