Bibliografie

Meijns BL. De bewogen ontstaansgeschiedenis van het kapittel (1091-einde twaalfde eeuw). Een 'valse start' en een omstreden erfenis uit het verleden. In: de Smaele H, Four E, Heyndrickx V, De Jonghe M, editors. De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge. Kunst en geschiedenis. Brugge: Jong Kristen Onthaal voor Toerisme; 1997. p. 19-50.
Meijns BL. De vestiging van norbertijnenabdijen in het graafschap Vlaanderen in het licht van de kanonikale hervorming. In: Van de Perre S, editor. Abdij en stad. Vol 6. Brussel: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 1996. p. 9-31. (Bijdragen van de contactdag; vol 6).