Actueel

Website en projecten rond de kartuize van Vught

De Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel heeft een website gelanceerd met informatie en actualiteiten betreffende haar projecten: www.kartuizerklooster.nl. Het gaat om de geschiedenis en de bronnen van de in 1464-1467 tussen Olland en Liempde gestichte kartuize, die zich enkele jaren later vestigde in Vught en in 1578 werd verwoest.

Collatie voortaan digitaal: halfjaarlijkse nieuwsbrief over Moderne Devotie

Vanaf heden verschijnt Collatie niet meer onder papieren vorm, maar elektronisch op de website van het Titus Brandsma Instituut. Deze gratis nieuwsbrief bevat informatie over de Moderne Devotie vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt er aandacht besteed aan historisch onderzoek en aan de betekenis van de Moderne Devotie als erflater voor onze cultuur en samenleving. Daarnaast wil Collatie een bescheiden platform bieden voor hen die heden ten dage streven naar innerlijke vernieuwing.

Promotie Bas Diemel

Op woensdag 9 november 2011 promoveerde Bas Diemel, de secretaris van Signum, aan de Universiteit Gent. Zijn proefschrift draagt de titel: ‘Daer es leven sonder sterven.’ Memoria en gemeenschapsvorming in Windesheimer kringen uit de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden (1350-1550)’.

Mediëvistendag 2011: Kopstukken. Honderd jaar Mediëvistiek in de Nederlanden

Leiden, vrijdag 21 oktober 2011
In samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en het tijdschrift Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies organiseert de Onderzoekschool Mediëvistiek op vrijdag 21 oktober a.s. de jaarlijkse mediëvistendag, dit jaar in Leiden. Ter gelegenheid van de 25e jaargang van Millennium is dit jaar gekozen voor een afwijkende formule. Negen ‘kopstukken’ uit honderd jaar mediëvistiek in de Nederlanden zullen worden geportretteerd.

21ste Signumsymposium: Memoria-onderzoek in de Nederlanden

Utrecht, vrijdag 2 december 2011
Universiteit Utrecht, Drift 21, Sweelinckzaal

Achtergrond
Sinds het vorige Signumsymposium over de middeleeuwse memoria-cultuur dat in 1997 plaatsvond is er in Nederland en België veel gebeurd op het gebied van het onderzoek naar de dodengedachtenis; diverse tentoonstellingen en symposia zijn gehouden, promotieonderzoeken zijn afgerond of zijn nog gaande en sinds enkele jaren bestaan er ook websites over het onderzoeksgebied. Kortom het memoria-onderzoek leeft in de Nederlanden.

5de internationaal colloquium: Vorming van monastieke landschappen?

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, 12-14 oktober 2011
De lezingen van het 5de internationaal colloquium reiken methodes en vergelijkingen aan voor het onderzoek naar de interactie tussen landschappen, religieuze instellingen en de daaruit voortkomende relaties en conflicten tussen de 12de en de 18de eeuw in noordwest Europa.

Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in noordwest Europa van de 12de tot de 18de eeuw.

Oproep voor foto’s van middeleeuwse grafzerken voor het MeMO-project

Sinds 2009 werkt het MeMO-project aan het inventariseren en beschrijven van teksten en objecten die van fundamenteel belang zijn voor het onderzoek naar de laat-middeleeuwse memoria-cultuur http://memo.hum.uu.nl.

Voorjaarslezingen 2011 en nieuwsbrief Ruusbroecgenootschap

25 maart, 29 april en 27 mei 2011
Sinds enkele jaren brengt het Ruusbroecgenootschap via voorjaarslezingen binnen- en buitenlandse sprekers op geregelde tijdstippen naar Antwerpen om hun kennis en nieuwe inzichten over de middeleeuwse en moderne spiritualiteit te delen.

Studiedag over 1000 jarige abdijgeschiedenis van Florennes

zaterdag 9 april 2011
In 1010-1011 werd de Sint-Jan de Doperabdij te Florennes opgericht door Gerard, kanunnik te Reims en zoon van de plaatselijke heer. De abdij verving een kapittel van kanunniken dat verplaatst werd naar de Sint-Gangulfuskerk. Hoewel er thans nauwelijks nog restanten van de voormalige abdij zijn, hebben de benedictijnen van Florennes een belangrijke lokale en regionale rol gespeeld gedurende heel het Ancien Régime. De hele voormiddagsessie is aan de middeleeuwse abdijgeschiedenis gewijd.

Contactdag Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden

Abdij van Grimbergen, zaterdag 7 mei 2011
De werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden organiseert op zaterdag 7 mei 2011 haar eenentwintigste contactdag. In de abdij van Grimbergen bij Brussel wordt het thema premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: liturgische handschriften (13de-16de eeuw) behandeld.