Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Publiekslezing Jeffrey Hamburger (Leuven, 27 mei 2014)

In het kader van de Lectio Chair zit prof. dr. Jeffrey Hamburger (Harvard) op 28 mei 2014 een doctoral seminar over ‘Latinate Nuns and Liturgical Commentary: The Graduals from Paradies bei Soest, ca. 1360-1425’ voor. Aan de vooravond daarvan organiseert LECTIO (Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance) in samenwerking met UGent en UAntwerpen (Ruusbroeckgenootschap) een publiekslezing. Prof.

750 jaar feest van Sacramentsdag: enkele evenementen

Symposium op 8 november 2014 te Meerssen

Archief van begijnhof van Breda volledig digitaal consulteerbaar

Het archief van het Begijnhof Breda mag met recht uitzonderlijk worden genoemd. Het beslaat een periode van meer dan 700 jaar: van 1269 tot en met 1997. In het archief bevinden zich onder andere 250 charters, een serie jaarrekeningen van de meesteres (moeder-overste) vanaf 1510, stukken over renten en pachten van het Begijnhof op de stad Breda en wijde omgeving vanaf de 13e eeuw en een unieke collectie bid- en gedachtenisprentjes.

Voorjaarslezingen Ruussbroecgenootschap 2014

Naar jaarlijkse gewoonte gaan voorjaarslezingen telkens van 14.00 tot 16.00 door aan de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, lokaal Annexe in de Rodestraat 14 te 2000 Antwerpen.

Nieuwsbrief Collatie 28 verschenen

Na een relatief lange stilte is het achtentwintigste nummer van Collatie verschenen. Deze nieuwsbrief over de Moderne Devotie verschijnt sinds enkele jaren enkel nog elektronisch.

The Medieval Low Countries. An Annual Review

The Medieval Low Countries. An Annual Review is een nieuw jaarboek voor de middeleeuwse geschiedenis van de Nederlanden. Het verschijnt binnenkort bij Brepols als opvolger van het tijdschrift Millennium (25 jaargangen; 1987-2011) en het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (15 jaargangen; 1998-2012).

De oudste kerken van Utrecht opnieuw belicht

In september 2013 verscheen De eerste kerken op het Utrechtse Domplein. Een samenhangende visie van Signumleden dr. Charlotte J.C. Broer en dr. Martin W.J. de Bruijn.

Lezing over benedictijnen in een escalerende vete in Zuidwest-Friesland aan het eind van de 15e eeuw

Op vrijdag 13 december 2013 vanaf 15u00 houdt prof. dr. J.A. (Hans) Mol (Universiteit Leiden en Fryske Akademy) te Drachten de eerste Regnerus Steensma-lezing. Als onderwerp koos hij voor ‘Macht, bezit en monniken. Benedictijnen in een escalerende vete in Zuidwest-Friesland aan het eind van de 15e eeuw’.

Studiedag Gesta episcoporum Cameracensium

Charles Mériaux (Université Lille 3) en Steven Vanderputten (Universiteit Gent) organiseren in samenspraak met Brigitte Meijns (KU Leuven) op vrijdag 15 november 2013 een studiedag aan de Université de Lille 3 – Charles de Gaulle te Villeneuve d’Ascq, getiteld Gesta episcoporum Cameracensium: mémoire et identité en Lotharingie au début du XIe siècle. De precieze locatie is het seminarielokaal van IRHiS in gebouw A, eerste verdiep.

Tentoonstelling van relieken en reliekhouders uit de parochies tussen Luik en Maastricht

Het regionaal museum van Wezet (Musée régional de Visé) heeft als partner van de plaatselijke Onze-Lieve-Vrouw van Loretto en Sint-Hadelinusbroederschap een tentoonstelling op het getouw gezet die niet alleen het reliekschrijn van Sint-Hadelinus, maar ook het merendeel van de reliekhouders bewaard in de parochies van de dekenij van de Basse-Meuse.